PIF centrale termice, Punere in functiune centrale termice

NORME TEHNICE CU PRIVIRE LA PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALELOR TERMICE

Notiuni generale despre montajul centralelor termice element important pentru punerea in functiune

Utilizarea centralelor termice se face cu respectarea normelor tehnice si a legilor in vigoare. Intra sub incidenta normelor tehnice obligatorii: - cazanele de apa calda, cu puteri nominale pana la 400kw si temperatura maxima a apei calde de cel mult 110gr.C, alim ntate cu combustibil gazos, lichid sau solid , precum si cazanele de abur de joasa presiune cu debitul nominal de abur, mai mic sau egal cu 0,6 t/h si presiunea aburului de cel mult 0,5 bar, la fel alimentate cu combustibil gazos, lichid sau solid.

Prin cazan de apa calda se intelege acel echipament de incalzire care produce apa calda la o temperatura de max.110gr.C si care este utilizata in afara instalatiei , in circuit inchis , in cazul nostru pentru incalzirea spatiilor de locuit si pentru prepararea apei calde menajere. In textul nostru vom asimila pentru o mai usoara intelegere, termenul de cazan cu acela de centrala termica( intrucat instalatia pe care o procuram din comert este mai complexa decat un simplu cazan, practic este o suma de aparate care concura la realizarea aceluiasi scop: producerea de energie termica )

Promotii Centrale termice

Instalarea si montarea centralei termice

Instalarea si montarea unei centrale termice este facuta de societati autorizate de catre ISCIR sau alte persoane juridice autorizate de autoritatile competente din stat.Persoanele juridice autorizate, trebuie sa fie inregistrate in registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate.
Serviciile prestate de catre persoanele juridice autorizate precum si aparatele instalate/montate de catre acestea se vor inregistra in registrul de evidenta al lucrarilor.
Instalarea centralei termice se face in prezenta si de catre persoane autorizate, obtinerea avizelor necesare acestei operatii fiind facuta de beneficiar. Instalarea consta in amplasarea centralei termice pe pozitie si racordarea ei la utilitati ( apa, combustibil, energie electrica, cos, etc ), in conformitate cu documentatia de instalare.
Montarea diverselor componente este, de asemenea, facuta de personal autorizat si consta in lucrari de asamblare a unor parti componente ( arzatoare, pompe, etc.), conform documentatiei de montaj existente.
ATENTIE! Pentru instalarea unei centrale termine sunt necesare: proiect si avize de functionare, documente care se obtin de catre beneficiarul lucrarii de montaj.

PUNEREA IN FUNCTIUNE SI ADMITEREA FUNCTIONARII

Se admite functionarea centralelor termice daca:

  • sunt noi si respecta reglementarile tehnice si legale in vigoare
  • sunt vechi dar au mai functionat, iar in prezent indeplinesc conditiile tehnice impuse
  • sunt din interiorul UE sau din afara ei si respecta normele si normativele in vigoare privind noxele, protectia mediului si siguranta in exploatare

Punerea in functiune a unei centrale termice se realizeaza numai dupa ce personal autorizat efectueaza verificarea modului cum a fost instalata, cum s-au facut montajele prevazute in documentatia tehnica si dupa verificarea tuturor documentelor si avizelor ( declaratii, instructiuni de instalare, montare, reglere, utilizare si intretinere livrate impreuna cu centrala termica, redactate sau traduse in limba romana)
In vederea punerii in functie se mai verifica: :integritatea aparatului, starea de curatenie (daca a mai fost folosit ), incercarea la presiune hidraulica, verificarea si reglarea instalatiei de ardere
Toate verificarile si observatiile se inscriu in livretul centralei, care poate fi pornita doar dace rezultatuil final al verificarilor inseamna: ADMIS.
Semnarea livretului de catre detinator sau utilizator, reprezinta si garantia ca acesta se obliga sa faca reverificarea tehnica o data la 2 ani.