Informatii despre service la centrale termice

REPARAREA SI INTRETINEREA CENTRALELOR TERMICE

Repararea si intretinerea unei centrale termice se realizeaza de persoane autorizate ISCIR si care sunt inregistrate in registrul persoanelor juridice autorizate. Repararea si intretinerea centralei termice poate fi facuta si de producatorul centralei, intrucat acesta este autorizat. Repararea si intretinerea centralei termice se efectueaza cu respectarea instructiunilor producatorului si a documentatiei de reparare. Inlocuirea dispozitivelor de siguranta, de control si de reglare se face numai cu produse similare, construite de producator sau cu produse similare certificate CE.
Inlocuirea arzatorului se face numai cu arzatoare indicate de producatorul centralei termice
Centralele termice care suporta reparatii la elementele sub presiune, se supun unei incercari la presiune hidraulica. Incercarea se face conform cu normativele tehnice utilizanduse apa la presiunea indicata de producator, timp de 10 minute iar temperatura maxima a lichidului de incercare nu trebuie sa depaseasca 50 gr.C sau 5 gr.C minim. Icercarea se considera amisa daca dupa expirarea timpului de incercare nu se constata pierderi de presiune , deformari permanente ale elementelor sub presiune sau scurgeri de apa.
Dupa terminarea lucrarilor de reparare, persoana autorizata va intocmi o documentatie tehnica de reparare care va contine:

  • lista lucrarilor efectuate
  • documentatia de insotire a componentelor inlocuite

Dupa terminarea reparatiilor , a verificarilor si intocmirea documentatiilor aferente , se poate face repunerea in functie a centralei termice
Toate operatiile legate de repararea, montarea, reglarea si verificarea centralei termice sunt executate de personal autorizat ISCIR

Promotii Centrale termice