VERIFICARE TEHNICA PERIODICA (VTP) CENTRALE TERMICE - AUTORIZARE FUNCTIONARE CENTRALE TERMICE (AF)

UTILIZAREA CORECTA A ECHIPAMENTELOR DE INCALZIRE DE TIP CENTRALE TERMICE

Utilizarea centralelor termice , in conditii de siguranta, se face in conformitate cu instructiunile de instalare, reglare, montare utilizare si intretinere elaborate de producator si livrate impreuna cu centrala termica.

VERIFICAREA PERIODICA A CENTRALELOR TERMICE - VTP CENTRALE TERMICE

Verificarea tehnica periodica a centralelor termice se face o data la 2 ani de catre personae juridice autorizate. Verificarile tehnice periodice ale centralelor termice constau in:

 • verificarea existentei livretului centralei termice, care se afla la utilizator
 • verificarea integritatii centralei termice si a mentinerii conditiilor initiale de instalare
 • activitati de curatare a centralei termice
 • incercarea la presiune (daca se considera ca este cazul, iar daca nu, o data la 4 ani, conform normativului )
 • verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator
 • analiza gazelor arse si verificarea incadrarii in valorile admise
 • verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta
 • efectuarea tuturor verificarilor aplicabile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul centralei termice precum si in instructiunile producatorului

Functie de rezultatele verificarii tehnice periodice, daca totul este conform , se acorda calificativul ADMIS. In caz contrar se acorda calificativul RESPINS.
Centralele termice verificate vor fi inregistrate in registrul de evidenta a centralelor termine in supraveghere.

Promotii Centrale termice

OBLIGATIILE DETINATORILOR DE CENTRALE TERMICE

Obligatiile detinatorilor sau utilizatorilor de centrale termice sunt

 • sa nu permita modificarea datelor stabilite prin instructiunile de instalare/montare
 • sa nu utilizeze centrale termice pentru care nu s-a obtinut admiterea functionarii
 • sa efectueze verificarile tehnice periodice la intervalele de timp stabilite prin normative
 • sa nu permita alimentarea altor consumatori din instalatia electrica a centralei termice. Altfel spus, centrala termica va avea circuit de alimentare cu energie electrica individual si separat de alti consumatori.
 • sa asigure personalului autorizat intreaga libertate de miscare in vederea efectuarii lucrarilor pentru care a fost solicitat
 • detinatorul/utilizatorul este responsabil pentru eventualele avarii sau accidente produse prin exploatarea necorespunzatoare a centralei termice
 • sa solicite persoana juridica autorizata ori de cate ori este nevoie daca constata aparitia unor defecte sau functionarea necorespunzatoare a centralei termice

OBLIGATIILE PERSOANEI JURIDICE AUTORIZATE PENTRU INTERVENTII ASUPRA CENTRALELOR TERMICE

Obligatiile persoanei juridice autorizate tin de:

 • intocmirea corespunzatoare a documentelor de servici
 • sa foloseasca numai personal calificat si autorizat
 • sa execute lucrarile in conformitate cu prescriptiile tehnice si cu recomandarile constructorului centralei termice
 • sa tina evidentele prevazute prin actele normative
 • sa raspunda pentru lucrarile executate si datele consemnate in livretul centralei termice
 • sa raspunda pentru avariile si accidentele provocate ca urmare a efectuarii unor lucrari si verificari necorespunzatoare

La final, ca o concluzie putem afirma ca datorita regimului special in care sunt incadrate centralele termice, este necesara o atentie sporita in utilizarea si exploatarea centralei termice, organele de control avand dreptul de e efectua ori de cate ori considera ca este necesar, controlul si verificarea modului de functionare. O scurgere cat de mica de combustibil lichid sau gazos poate produce explozii si incendii, moartea unor persoane si grave daune materiale